contact Mogelijkheden

Er kunnen verschillende redenen zijn om contact met (een van) ons te zoeken. Hieronder een aantal mogelijkheden:

 

1. Sponsoring of donatie: stuur een email en we nemen contact met u op.

2. Onze schipper bel 06-12544364 of stuur een email.

3. Onze website beheerder: Stuur een email

4. Uit zeilen met collega's, vrienden of familie. Hiervoor moet u onze schipper hebben. Zie hierboven!

5. Fiananciële zaken: stuur een email.

Contactgegevens Stichting Drie Gebroeders:

Email: gordyksterskutsje@gmail.com of klik hier.

Postadres: Molenweg 35, 8501BG Joure